Om EST

En ny forening bliver til

E-Sport Taasinge (EST) så dagens lys 18. marts 2019, hvor et velbesøgt info-møde mundede ud i en stiftende generalforsamling. Der har lige fra start været stor interesse for og opbakning til et nyt tilbud indenfor e-sport på Tåsinge, og den nyvalgte bestyrelse gik straks igang med at sætte retning på projektet.

Missionen

EST ønsker at være samlingspunktet for e-sport på Tåsinge og en markant spiller på e-sportscenen i Danmark. Foreningen tilbyder træning på alle niveauer, så der både er plads til hygge-spil og den mere ambitiøse gamer. Det er ESTs formål, at udbrede og fremme interessen for e-sport ved at skabe rammer for et fællesskab både e-sportsligt og kulturelt. Dette sker ved at samle medlemmerne under de bedst tænkelige forhold, indgå strategiske samarbejder med andre og tilføre og dele viden og oplysning. Det søges blandt andet opnået igennem:

  • At skabe gode fysiske rammer og fremme koordinationen af arrangementer og tiltag.
  • At skabe et miljø, hvor e-sport, fysisk aktivitet og socialt fællesskab går hånd i hånd.
  • At synliggøre foreningen og arbejde i lokalsamfundet for en god og formel integration, accept og forståelse af sporten.
  • At indgå strategiske samarbejdsaftaler med interessenter og andre foreninger i lokalsamfundet der kan medvirke til medlemmernes virke og sportens fremme.
  • At udvikle gode og engagerede trænere og ledere med henblik på at styrke e-sportens integration og gennemslagskraft.
  • At sikre massiv lokalopbakning igennem kendskab, højt aktivitetsniveau, målrettede aktiviteter og fornyelse.
  • At glæde og lyst præger alle aktiviteter og udvikling.

Logo

Intet logo er blot et logo.
Vores logo er der en historie bag. Historien om den episke kamp mellem det gode og det onde.
Baggrunden af vort logo er Mjølner, aseguden Thors hammer. En gammel (ikke retvisende) omskrivning af Tåsinge til Torsenge. Så som grundlag har vi den gode guds våben.
Han kæmper mod det onde, og her finder vi i logoet Midgårdsormen, som også er klubbens maskot. Ved det gamle voldsted Kærstrup på Tåsinge, finder man Ormerenden En gravet kanal der stammer tilbage fra vikingetiden, og løber fra stranden ved Lunkebugten og op mod Kærstrup. Sagnet fortæller dog, at den er skåret af en lindorm og ikke Midgårdsormen.
Forkortelsen EST står både for E-Sport Tåsinge og established – alt efter øjnene der ser.

Vi er selv ret stolte og glade for vores logo – og stor tak til Louise fra Detaljeriet for hendes store arbejde med det.